Farm Mac Agro AB ska förvalta jordbruket effektivt, fungera som försöks- och demonstrationsyta för Farm Mac AB:s produkter och successivt bidra till moderbolagets lönsamhet. Skördenivåerna ska ökas med insatser av främst organiska gödselmedel och mellangrödor, alltmedan den fastslagna strategin kring en kostnadseffektiv maskinpark ska bibehållas. Att gynna markägarnas intressen är en del av vår vision.