Farm Mac Agro AB driver i samarbete med Alfahills Gård, ca 1 270 ha jordbruk i Landskrona och Svalövs kommun. Odlingen bedrivs på ägd och arrenderad mark och via skötselkontrakt. Vi arrenderar i dag mark av bl.a. Claus von Lantinghausen Wachmeister och Rutger Birch-Jensen.

Vi odlar konventionella grödor såsom vete, maltkorn, raps och sockerbetor. Professionell driftsledning och kunnig personal i kombination med ett maximerat utnyttjande av maskiner bidrar till en stabilt och sunt företag. För att lyckas i arbetet med att producera och distribuera högkvalitativa spannmålsprodukter av jämn standard läggs vikt vid noggrana markanalyser, kontinuerlig tillförsel av organiska gödselmedel, kvalitativ rådgivning och varierad växtföljd.

Ett stort fokus ligger också i riskminskning via kontinuerlig bevakning och agerande på en volatil spannmålsmarknad, valutasäkring och liknande instrument för att jämna ut säsongsvariationer. Vi tror på skånsk växtodling och rustar oss ständigt för framtiden!