Växtodlingen

Växtodlingen består till största delen av höstvete, maltkorn, oljeväxter och sockerbetor, odlingen planeras årligen utifrån förväntade priser och efterfrågan. Vi utvärderar kontinuerligt även odling av andra grödor och har tidigare hållt på en hel del med specialgrödor, t.ex spenatfröodling liksom omfattande utsädesodlingar av bl.a. vete, hybridråg och korn. Vi är öppna för förslag om alternativa grödor. Vi har ett nära samarbete med HIR där Henrik Nätterlund gör en mycket solid rådgivarinsats liksom även annan personal vid HIR.

Växtodling 2014 och 2015 Grödor 2015:

Raps: 256 ha

Höstvete: 750 ha

Övrig areal bestäms under vintern 2014/15.

 

Miljöarbete

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Utöver att följa gällande lagar och regler är delar av verksamheten sedan tidigare ISO-certifierad. Det har givit ett tänkande och en struktur i vårt arbete men då marknaden inte åsätter detta något värde har vi valt att inte arbeta vidare med certifieringen.

Alla insatser sker efter noggrann kontroll och uppföljning i fält i samarbete med HIR och annan rådgivning. Bland annat har vi gått igenom hela verksamheten tillsammans med HIR (HIR kollen) sommaren 2014 och vi dokumenterar våra insatser. Stora delar av vår torkning av spannmålen sker med förnybar energi. Sprutorna funktionstestas årligen, vi har skyddszoner mot vattendrag och vi tillför årligen stora mängder organiska gödselmedel och kalk till marken för att öka markens bördighet och långsiktiga produktionsförmåga.