höstraps

Vi erbjuder oss att sköta er rapssådd med en kombination av en djupkörning med kultus, följt av sådd med en carrier utrustad med den senaste versionen av biodrill (även hybridutsäde). De senaste åren har visat att detta är den säkraste modellen för att kostnadseffektiv etablera en sund och stark höstraps. Vi kan också ordna med förmedling av höns- och kycklinggödsel för att ytterligare stärka höstrapsen och ge en god uppkomst. Vi arbetar med 9 m arbetsbredd och rejäla traktorer vilket borgar för att vi kan genomföra sådden snabbt under en kort tidsperiod direkt efter tröskning av föregående gröda. Pris från 700 kr/ha. Kontakta John Nicander på 073-918 53 76 för ytterligare information.

Vi åtar oss gärna byggarbeten och trädgårdsentreprenad och liknande. Kanske behöver du renovera logan och måla om denna – vi har all utrustning och certifikat som behövs. Vi är ett gäng dedikerade byggare med lång erfarenhet från allifrån ombyggnation till finarbete inomhus.  Självklart kan vi köra allt mot ROT eller RUT-avdrag. Vid större arbeten samarbetar vi med andra byggare och hantverkare. Kontakta Per Christerson på 070-321 62 62 för ytterligare information. Inom park- och trädgård kan vi åta oss merparten av alla former av arbeten.

Krossensilering

Farm Mac Agro AB åtar sig stora som små jobb med slanglagring. Vi har längst erfarenhet i landet och har under skörd 2014 lagt in ca 35.000 ton till olika kunder i olika delar av landet. Vi arbetar med egenutvecklade slangläggare och en amerikansk högkapacitetsmaskin "Koyker" för uttagning av spannmål ur slang. Normalt kör vi med inläggningskapacitet av ca 150 ton/h, uttagskapaciteten är i praktisk drift motsvarande. Tyvärr går kapaciteten ned avsevärt på många ställen beroende på låg intagskapacitet eller låg uttagskapacitet i anläggning, från platta mm. Kontakta Krister Wiengren på 0733-33 51 30 för ytterligare information.

Tröskning

Tröskning sköts med en eller flera tröskor, överlastningsvagn och vi kan också åta oss den vidare logistiken med vagnar eller lastbil. Kostnaderna ligger på 900 kr/ha för tröskning, 650 kr/h för logistiklösning med traktor och vagn och enligt taxa för lastbil. Andra upplägg kan diskuteras. För vidare information, kontakta John Nicander på 073-918 53 76.

Läs mer: Tröskning

Körning med dumpervagn

Kanske har du en våtmark att bygga eller massa jordmassor att flytta? Vi åtar oss större och mindre arbeten med våra två Krampe dumpervagnar; maskiner med marknadens överlägset bästa framkomlighet i tuff terräng och med oslagbar lastningskapacitet. Vagnarna finns också för uthyrning per timma eller per dygn eller för längre perioder. Pris från 650 kr/h. För ytterligare information, kontakta Krister Wiengren på 0733-33 51 30.

Kompletta skötseluppdrag utföres där vi tar ansvar för planering, EU-stöds sökning, genomgång av dränering och markkatering som grund för ett komplett skötselkontrakt med fasta hektarkostnader för i princip samtliga arbeten. Delar sker i samråd med HIR för bästa produktionsnetto för dig som markägare. En viktig del i vårt åtagande handlar om optimering av driftsnetto för dig som markägare. Vi kan också åta oss lagring och hantering av spannmål samt ta ansvar för försäljning eller prissäkring av spannmål och raps. Kontakta Per Christerson på 070-321 62 62 för ytterligare information. Alla diskussioner sker med full diskretion.

Skötselkontrakt kan också omfattar såväl byggnadsunderhåll som parkskötsel. Vi arbetar företrädesvis inom Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Eslövs områdena.