Byggnader

 

Vi har tillgång till en egen rens- och betningsanläggning, vilket innebär stora besparingar för oss och att vi alltid garanteras utsäde av hög kvalitet och god grobarhet. Kapaciteten är stor och vi kan gärna åta oss legoarbete. Självklart betalar vi växtförädlarrätten för vårt egenproducerade utsäde.

Läs mer: Egen rens- och betningsanläggning

Byggnader

Vi har omfattande andra byggnader också, alla maskiner, liksom gödning och andra varor kan lagras inomhus och vi kan även åta oss att lagerhålla eller upplåta ytor till tredje part för kortare eller längre perioder. Inför 2015 planerar vi att uppföra en ny byggnad på Alfahills Gård.

Läs mer: Övriga byggnader

Verkstad

Vi har tillgång till två välutrustade verkstäder men gör också en del service mobilt i fält. Verkstäderna är uppvärmda och är så rymligt tilltagna att vi kan åta oss legoarbeten och legoservice åt andra.

Läs mer: Verkstad

Vi disponerar ett par behållare för lagring av flytande organiska gödselmedel liksom större plattor för lagring av fasta gödselslag. Det gör oss extremt flexibla i mottagningskapacitet, löpande under året.

Vi har tillgång till två torkar och omfattande lagringskapacitet. Den ena torken är gaseldad och den andra värms med halmpanna. Vi kan lagra ca 14.000 ton inomhus och kan komplettera ytterligare lagring med slangar kring byggnader. Utlastning är rationell från antingen planlager eller stora utlastningsfickor. Merparten av lagringsutrymmena i planlager är försedda med kylanordningar och vi kan därför ventilera spannmålen löpande för att bibehålla kvaliteten. Vi åtar oss gärna legotorkning- och lagring.

Läs mer: Tork- och lagring